Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 34/ Януари 2018 г.
17 Януари 2018 г., Сряда
Албена Павлова
СУ
Албена Павлова е магистър по биология на Софийски университет и бакалавър по реклама и маркетинг на НБУ. В момента е докторант във ФЖМК на ...
Александър Акопов
Александър Акопов
Русия
Занимава се с преподавателска и научно-изследователска работа в сферата на журналистиката. Обект на научните му интереси са моделирането ...
Александър Христов
Александър Христов
СУ, НБУ
Александър Христов е роден на 06.09.1977 г. Завършил е магистратура по международни икономически отношения в УНСС (2001 г.), подготвя докторат във ...
Андреана Ефтимова
Андреана Ефтимова
СУ
Андреана Ефтимова завършва българска филология с втора специалност португалски език и литература през 1995 г. и журналистика с профили телевизия ...
Ани Софрониева
Ани Софрониева
СУ
Ани Софрониева е бакалавър по специалността „Връзки с обществеността” и магистър по философия, специалност „Виртуална култура”, ...
Анна Вълканова
Анна Вълканова
Военна академия
Главен асистент в катедра “Лидерство” на Военна академия “Г. С. Раковски” от 2010 г. Преподава дисциплините “Основи на публичните ...
Антоан Божинов
Антоан Божинов
СУ
Антоан Божинов е роден през 1958 г. През 1984 г. се дипломира като магистър – инженер и получава звание „фотограф-художник” от Комитета ...
Антония Димитрова
Антония Димитрова
УНСС
Антония Димитрова е родена на 22.08.1989 г. в гр. Велико Търново. Бакалавър по „Медии и журналистика” към катедра „Медии и обществени комуникации” ...
 

   1    2   3   4   5   6   ...  14   | »