Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък
Lubomir Stoykov
Lubomir Stoykov is a full-time professor at the University of National and World Economy (UNWE), Sofia University "St. Kliment Ohridski" and at the National Academy of Arts (NAA). MSc in Journalism, PhD in Philology and Doctor of Science. At ...
Албена Александрова
Албена Александрова
УНСС
Албена Александрова има бакалавърска степен по специалност “Синтез на синтетичните изкуства” в Пловдивски университет “Паисий ...
Албена Павлова
Албена Павлова
СУ
Албена Павлова е магистър по биология на Софийски университет и бакалавър по реклама и маркетинг на НБУ. В момента е докторант във ФЖМК на ...
Александър Акопов
Александър Акопов
Русия
Занимава се с преподавателска и научно-изследователска работа в сферата на журналистиката. Обект на научните му интереси са моделирането ...
Александър Кръстев
Александър Кръстев
СУ
Александър Ивов Кръстев е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент ...
Александър Христов
Александър Христов
СУ, НБУ
Александър Христов е роден на 06.09.1977 г. Завършил е магистратура по международни икономически отношения в УНСС (2001 г.), подготвя докторат във ...
Андреана Ефтимова
Андреана Ефтимова
СУ
Андреана Ефтимова преподава в Софийския университет, където в два негови факултета e завършила специалностите Българска филология и Журналистика. ...
 

   1    2   3   4   5   6   ...  19   | »