Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 34/ Януари 2018 г.
19 Февруари 2018 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Светла Цанкова

УНСС Светла Цанкова

 

Доц.д-р Светла Цанкова е завършила висшето си образование във Факултета по журналистика на Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” през 1993 г. През 1996 г. защитава в същия университет докторска степен, темата на дисертацията й е “Особености на формирането на новата българска преса в посттоталитарния период (1989-1996г.)”. Работила е в рекламните отдели на водещи кино- и видеокъщи в България. От 1997 г. е хоноруван преподавател по “Масмедийна политика” в катедра “Управление на социално-културните дейности” на Университета за национално и световно стопанство, от 2003 г. е щатен преподавател в същата катедра, а от 2010 г. - доцент. Води лекционни курсове по дисциплините “Въведение в теорията на масмедиите”, “Теория и практика на текста” и “Журналистическо творчество” пред студентите от специалност “Журналистика и масмедии” в УНСС. Автор е на учебно помагало “Въведение в медиазнанието” и на статии в областта на печатните медии и кино- и видеобизнеса в България.

 

Публикации:

Принтирай E-mail