Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Тодор Петев

СУ  Тодор Петев

Проф. д-р Тодор Петев е виден български социолог и изследовател на масовите комуникации. Основател е на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация и декан на ФЖМК  (1993 – 1995 г. ). Има публикации във Франция, Румъния, САЩ и Чехия. Изнася лекции по връзки с обществеността при криза. Специализира в Полша и САЩ - Фулбрайт изследовател. Носител е на отличия на ЮНЕСКО, ИПРА, БДВО и Софийския университет "Св. Климент Охридски". Носител на наградата "PR легенда" от втория PR фестивал, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността и асоциацията на имиджмейкърите "Имагинес" (2008 г.)

Книги:
"Масовото общуване и личността” (1984)
“Комуникация и социална промяна” (2001)
“Теории за масовата комуникация“ (2004)
"Комуникационната спирала - трансформации и конфликти" (2009) и др.
 
Сборници:
"Пъблик рилейшънс и новите медии" /съст. М. Златева и Т. Петев/, СУ "Св.Климент Охридски", ФЖМК, Катедра на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността", 2002
“Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката” /съст. Т. Петев и М.Златева/, ФЖМК на СУ, 2003;
“Европейска интеграция и интеркултурна комуникация“ /съст. М.Златева, Т.Петев, О. Спасов/, ФЖМК на СУ, 2004;
„Публична комуникация, глобализация и демокрация” /съст. М.Златева и Т. Петев/, ФЖМК на СУ, 2006 и др.

tdpetev@hotmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail