Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 41/ Юли 2019 г.
18 Юли 2019 г., Четвъртък

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Милена Кунова

УНСС Милена Кунова

Милена Цанкова Кунова е докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Медии и обществени комуникации“ при УНСС по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“. Завършила е ОКС „магистър“ специалност „Икономика на човешките ресурси“, УНСС.

Принтирай E-mail