Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 41/ Юли 2019 г.
19 Август 2019 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ "Св.Климент Охридски" Пламен Атанасов

СУ

 

Пламен Атанасов е завършил специалност Биотехника във Факултета по автоматика и журналистика в Свободния факултет на Техническия университет – София. Работил е в държавната администрация, банковото дело и съдебната система. Докторант е във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с тема, свързана с влиянието на компютърно опосредстваните комуникации за причиняване и овладяване на организационни репутационни кризи. Научните му интереси са в областта на кризисния PR, убеждаващото влияние и въздействие, компютърно опосредстваните комуникации, имиджа и репутацията.

 

Принтирай E-mail