Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 39/ Януари 2019 г.
18 Март 2019 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Николай Михайлов

СУ  Николай Михайлов

Доцент Николай Михайлов е роден в София през 1963 г. През 1988 г. завършва философия с втора специалност история в СУ „Св. Кл. Охридски“. Доктор по философия (етика) с теза от областта на философията на  морала. Има научни интереси в полето на социологията, публичната сфера, фундаменталната и професионална етика, емпиричните социални изследвания, публичните политики и масовата комуникация. От 1992 до 2016 г. работи последователно в Института за философски изследвания и Института за изследване на обществата и знанието в БАН, като съчетава изследователските си проекти с активна дейност като гост преподавател в различни ВУЗ в страната. В момента е преподавател по социология на публичната комуникация и PR етика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Има лекционни курсове в ЮЗУ „Н. Рилски“ в Благоевград, както е и гост – лектор в Европейския политехнически университет в Перник. Автор на книгите „Власт и морал“ (2002 г.), „Корупцията от морална гледна точка (2008), „Етическия проблем за общото благо“ (2010 г.), „Комуникацията – социален и морален контекст“ (2016 г.) и редица статии и студии в български и международни научни списания. Член на редколегията на сп. „Философски алтернативи“. 

За контакт: mihailov_n@abv.bg 

Публикации:

Принтирай E-mail