Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Момчил Неков

СУ Момчил Неков

Д-р Момчил Неков е роден на 13 май 1986 г. в гр. Силистра. Магистър по „Политически мениджмънт” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и магистър по „Международни икономически отношения” в Университета по национално и световно стопанство. От 2013 г. е докторант във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд „Организационна структура и вътрешнопартийна демокрация в основните политически партии в България след 1989 година”, която защитава през 2019 г. Автор е на две книги с политологични изследвания: „4х4 – БСП след 1989” (изд. „Захарий Стоянов”, 2012) и „От първо лице” (изд. „Сиела”, 2013). На 25 май 2014 г. е избран за член на Европейския парламент от листата на БСП. В Европейския парламент работи в комисиите по Култура и образование и по Земеделие и развитие на селските региони. Той е част и от неформалната група на младите депутати от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент S&D EU40.

Публикации:

Принтирай E-mail