Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 55/ Октомври 2023 г.
30 Ноември 2023 г., Четвъртък

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Стефан Серезлиев

НБУ Стефан Серезлиев

 Стефан Серезлиев работи професионално в сферата на рекламата, визуалните комуникации и дизайна повече от 20 години. Завършил е Националната художествена академия в София, специалност Графичен Дизайн и Плакат. Университетски преподавател и изследовател по реклама, визуални комуникации и брендинг. Участва в редица национални и международни конференции и проекти в сферата на интеркултурните комуникации, рекламата, брендинга, дизайна и визуалната семиотика. Член на Съюза на Българските Художници, един от основателите на Българската Академична Асоциация по Комуникации, член на журита в областите на комуникациите, PR и рекламата. През годините е заемал длъжностите творчески директор в различни български и международни агенции за интегрирани маркетингови и рекламни комуникации.

Принтирай E-mail