Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

Маргарита Пешева

 Маргарита Пешева

Доц. д-р Маргарита Пешева е родена в гр. Враца. Завършва СУ „Св. Кл. Охридски". Има специализация в Московския държавен университет (1977). През 1982г. защитава докторска дисертация на тема: „Младежта и изкуството". От 1991 г. е старши научен сътрудник в Института за философски изследвания на БАН, от 1997г. до 2008г. преподава в УНСС. Между 1988г. и 1990 г. води телевизионен преглед в сп. „Български журналист"; между 1995г. и 1996 г. - във в. „Репортер 7"; през 1996г. - във в. „Телевизия и радио". Член е на редколегията на сп. „Българско медиазнание" (1996-2000). От 2001г. досега е член на Съвета за електронни медии и негов пръв председател. В периода ноември 2008- ноември 2009г. за втори път е председател на СЕМ.
Преподавателската дейност на доц. М. Пешева включва редица лекционни курсове като: „Култура и масмедии" (1980-1990); „Масмедии и реклама" (1996-1997); „Телевизионно продуцентство" (1998-1999); „Език и масмедии" {1998-1999); „Политически маркетинг" (1999-2000); „Масмедии и изкуство" (1999-2000); „Масмедии и журналистическа култура" (1998-2002); „Увод в теорията на масмедиите" (1997-2002); „Социология на масмедиите" (1997-2002); „Реклама и връзки с обществеността" (1998-2002), “Медийна регулация”(2007-2009) “Журналистика и култура ( 2008-2010),”Теория на масовите комуникации и медиите” (2008-2010), “Теория на масовите комуникации и журналистиката”(2008-2010) и др.
Доц. Пешева е автор на следните книги: „Младежта и изкуството. Психологически и социологически аспекти" (1985); „Художествената култура на младата личност" (1986); „Художественият синтез" (1987); „Телевизията - перископ в социалния океан" (1989); „Телевизията - политическата машина (1992); „Телевизионното махало" (1993); „Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт" (1995); „Телевизия в преход" (1998); „БРОД. Визуалната култура.2000-1985"(2000)и”Обърнатото огледало.Медийни анализи и критика”(2003). Автор е и на повече от 500 студии и статии в научния и в периодичния печат. Член е на СБЖ.
 

Публикации:

Принтирай E-mail