Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Здравка Константинова

СУ Здравка Константинова
Проф. д-р Здравка Константинова преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” история на българската журналистика, история на рекламата, политическата визуална сатира. Изнасяла е лекции в Католическия университет на Лувен (Universié catolique de Louvain), гр. Лувен ла Ньов, Белгия. Научните й интереси са в областта на: история и теория на журналистиката, история на рекламата, политическата визуална сатира. Специализирала е във Франция: във Висшето училище за социални науки (EHESS) в Париж, във Висшето училище по журналистика в гр. Лил (ESJ) и във в. „Le Monde”. Авторка е на многобройни научни статии, на монографиите, издадени от Университетско издателство “Св. Климент Охридски”: "Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси" (2015 г.), „Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска журналистика” (2000 г., 2002 г., 2010 г.) и „Бунтът на „анархолибералите”. Бакалов срещу Благоев” (1995 г.). Съставител е и научен редактор на редица научни сборници.
Била е журналистка във в.”Поглед”.

Публикации:

Принтирай E-mail