Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 35/ Април 2018 г.
23 Май 2018 г., Сряда

Автори

Принтирай E-mail

СУ Здравка Константинова

СУ Здравка Константинова

Преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” история на българската журналистика, история на рекламата, политическата визуална сатира и бизнеспериодиката в България. Изнасяла е лекции в Католическия университет на Лувен (Universié catolique de Louvain), гр. Лувен ла Ньов, Белгия. 
Научните й интереси са в областта на: история и теория на журналистиката, история на рекламата, политическата визуална сатира. Специализирала е във Франция: във Висшето училище за социални науки (EHESS) в Париж, във Висшето училище по журналистика в гр. Лил (ESJ) и във в. „Le Monde”. 
Авторка е на многобройни научни статии, на монографиите, издадени от Университетско издателство “Св. Климент Охридски”: "Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси" (София, 2015), „Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска журналистика.” (София, 2000, 2002) и „Бунтът на „анархолибералите”. Бакалов срещу Благоев.” (София, 1995). 
Била е журналистка във в.”Поглед”.
E-mail: n zdravka_ang@yahoo.com

Публикации:

Принтирай E-mail