Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СВУБИТ Любомира Парижкова

СВУБИТ Любомира Парижкова

Д-р Любомира Парижкова е старши асистент в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Преподава дисциплините “Книга. Метаморфози”, “Философия”, ”Реторика. Общуване” в бакалавърски програми, а в магистърските – “Знаниев мениджмънт и медии”.
Любомира Парижкова е магистър по философия с множество специализации (като например: „Мениджмънт, маркетинг и реклама”, „Разработване и управление на проекти по Програми на ЕС”, „Управление на знания” и др.). Дисертацията й е на тема “Глобализация на научно-техническата и развойна дейност. Практиката на аутсорсинг в България” към Центъра по наукознание и история на науката – БАН с научен ръководител доц. д-р Георги Ангелов.
Интересите й са в областта на съвременните тенденции във философията, междукултурния диалог, идентичностите, знанието и глобализацията. Има 15 публикации /статии, доклади и др./. Редактор е на четири книги.

 ljubomirap@abv.bg

Публикации:

Принтирай E-mail