Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

Украйна Георгий Почепцов

Украйна Георгий Почепцов

Георгий Георгиевич Почепцов е доктор на филологическите науки. Президент е на Украинската асоциация за връзки с обществеността, професор в Института за международни отношения при Киевския национален университет „Тарас Шевченко”, генерален директор на Украинския институт за мира, конфликтите и правата на човека. Професор в Националната академия за държавно управление при Президента на Украйна и в Мариуполския държавен хуманитарен университет.
Автор е на десетки книги, сред които „Комуникативни аспекти на семантиката”, „Тоталитарният човек. Очерци за тоталитарния символизъм и митология”, „Теория на комуникацията”, „История на семиотиката в Русия до 1917 г.”, „Конфликтология и теория на преговорите”, „Комуникативни технологии през ХХ век”, „Имиджмейкър. Пъблик рилейшънс за политици и бизнесмени”, „Комуникативен инженеринг: теория и практика” и др.

Принтирай E-mail