Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 36/ Юли 2018 г.
21 Септември 2018 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

Украйна Георгий Почепцов

Украйна Георгий Почепцов

Георгий Георгиевич Почепцов е доктор на филологическите науки. Президент е на Украинската асоциация за връзки с обществеността, професор в Института за международни отношения при Киевския национален университет „Тарас Шевченко”, генерален директор на Украинския институт за мира, конфликтите и правата на човека. Професор в Националната академия за държавно управление при Президента на Украйна и в Мариуполския държавен хуманитарен университет.
Автор е на десетки книги, сред които „Комуникативни аспекти на семантиката”, „Тоталитарният човек. Очерци за тоталитарния символизъм и митология”, „Теория на комуникацията”, „История на семиотиката в Русия до 1917 г.”, „Конфликтология и теория на преговорите”, „Комуникативни технологии през ХХ век”, „Имиджмейкър. Пъблик рилейшънс за политици и бизнесмени”, „Комуникативен инженеринг: теория и практика” и др.

Публикации:

Принтирай E-mail