Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 44/ Юни 2020 г.
25 Септември 2020 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Андреана Ефтимова

СУ  Андреана Ефтимова

Андреана Ефтимова завършва българска филология с втора специалност португалски език и литература през 1995 г. и журналистика с профили телевизия и култура през 1998 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) от 2000 г. Преподавала е 15 години във Факултета по славянски филологии, а в момента е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ "Св. Климент Охридски". Води лекционни курсове по медиен език и стилове на писане, невербална комуникация и психолингвистика във ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски". Публикациите й са над 100 в научни сборници и списания у нас и в чужбина (Франция, Португалия, Гърция, Румъния, Япония, Испания, Чехия). Автор на изследванията "Невербалната комуникация в телевизията" (Сема-РШ, 2002), "Ефективната невербална комуникация" (Сиела, 2008), "Винаги малко повече: наречия за количество и време в обучението по български език като чужд" (УИ, 2010), „Невербалната комуникация: медии и медиатори” (Сиела, 2011), „Есето в академичната и журналистическата практика” (Фабер, 2011). Интересите й са в областта на психолингвистиката, текстолингвистиката, медиазнанието, семиотиката, социолингвистиката, езикознанието.

Публикации:

Принтирай E-mail