Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

Полина Стоянова

 Полина Стоянова

Полина Стоянова е докторант в катедра „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент Охридски” с научен ръководител доц. д-р Милена Цветкова. Магистър по „Електронни медии” и бакалавър по „Книгоиздаване” във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на медиазнанието, книгознанието, обществените комуникации и др.

Публикации:

Принтирай E-mail