Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 44/ Юни 2020 г.
24 Септември 2020 г., Четвъртък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Вяра Генова

СУ Вяра Генова

Вяра Генова е докторант в катедра „Реторика” на СУ, направление gender реторика. Като бакалавър по медийна икономика (УНСС) и магистър по политически мениджмънт (катедра Политология, СУ) и електронни медии (ФЖМК), научните ù разработки са в сферата на online медиите, приложението на новите технологии в институционалния и политическия PR, политическия процес през призмата на gender. Автор е на статиите „Интернет: нов живот на институционалните издания” (2009) и „Уебреторика за участието на жените в политиката” (2010).
За контакти: viaratg@abv.bg  
 

Публикации:

Принтирай E-mail