Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 42/ Септември 2019 г.
17 Октомври 2019 г., Четвъртък

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Иван Вълчанов

УНСС Иван Вълчанов
Иван Вълчанов има бакалавърска степен в специалност „Медии и журналистика” в УНСС. Темата на дипломната му работа е „Онлайн журналистика: нови професионални компетенции” с научен ръководител гл.ас. д-р Стела Константинова. Действащ журналист и редактор в онлайн медия. Научните му интереси са свързани с журналистиката в онлайн среда, технологизацията на професията и професионалните журналистически компетенции и умения. Автор е на следните научни публикации: „Как умря АЕЦ „Белене”: отразяване на обществено значими теми в онлайн медии” (2012), „Трансформация на журналистическата професия. Мултимедиите и необходимите „мултиумения” за създаването им” (2012).
Контакт: ivalch89@gmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail