Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 43/ Ноември 2019 г.
14 Декември 2019 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Румяна Стефанова

НБУ Румяна Стефанова

 

Румяна Божидарова Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент “Кино, реклама и шоубизнес” в Нов Български Университет, магистър-инженер, със специализации по приложна математика и информатика. Дисертационният й труд е свързан със семиотика в сферата на компютърния графичен дизайн, уеб дизайна, мултимедийната реклама и комуникация.
В практиката си на преподавател развива аналитично отношение за процеса на създаване на компютърни изображения, а в следването на логиката на техническите възможности търси пътя за покриване с естетиката на художествената практика във визуалните изкуства и дизайна, области, които пряко трансформират необходимото в естетично. Това я насочва към семиотиката, където нейните научни интереси и професионални търсения ползват философското поле за осмисляне на пътя за развитие на общуването с компютърните средства.
Публикувала е статии и доклади от национални и международни конференции в областта на семиотиката, информационните технологии, мултимедийното презентиране, графичния дизайн, образованието и управлението на проекти. Участвала е в национални и международни проекти свързани с обучението и професионалните стандарти. Редовен член е на Българската асоциация по управление на проекти и Международната асоциация по управление на проекти IPMA. Избрана е за член на Съвета на настоятелите на 164 гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес”.
 

Публикации:

Принтирай E-mail