Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Антония Димитрова

УНСС Антония Димитрова

Антония Димитрова е родена на 22.08.1989 г. в гр. Велико Търново. Бакалавър по „Медии и журналистика” към катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС. Автор на „Блоговете като информационен ресурс в обучението по журналистика” в сборника "Инфраструктурата: Бизнес и комуникации. Втора студентска научна коференция", УНСС, факултет "Икономика на инфраструктурата", (2011) и на „Новите медии – формиране на идентичност” в сборника „Трансформация на журналистическата професия. Теория и практика в онлайн среда” (2012) и илюстратор на корицата на изданието. В момента се занимава с графичен дизайн и предпечат. Научните й интереси са в областта на новите медиите, социалната психология и антропологията. По-конкретно изучава тенденциите при формирането на идентичност в условията на трансформираща се медийна среда.

Контакт (Contact):

Публикации:

Принтирай E-mail