Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 44/ Юни 2020 г.
24 Септември 2020 г., Четвъртък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Дияна Петкова

СУ  Дияна Петкова

 

Дияна Петкова е доктор по социология и главен асистент в Катедрата на Юнеско по комуникация и връзки с обществеността на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Преподава по народопсихология и психология на комуникацията. Автор е на книгите „Национална идентичност и глобализация” и „Балканизацията – другото лице на глобализацията”. Съавтор е на „Национални идентичности и образи” и съсъставител на „Културната идентичност в интеркултурен контекст”, издадени на английски във Финландия. Изнасяла е лекции в университетите в Тампере, Юваскюла, Вааса и Хелзинки (Финландия), Лайпцигския университет (Германия), Университет за приложни науки в Лиуварден (Нидерландия), Университета в Масачузетс в Амерст и Щатския университет в Сан Хосе, Калифорния (САЩ), университетите в Осака и Хирошима (Япония), Индийски институт по мениджмънт в Ахмедабад (Индия) и др. Публикувала е множество статии и изследвания в международни издания с импакт фактор. 

Контакт: petkovadp@yahoo.com   

 

Публикации:

Принтирай E-mail