Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Отзиви

Принтирай E-mail

Невербалната комуникация в действие

Брой 11 / Октомври 2011 г.
Медии и обществени комуникации

Проф. д.н. Любомир Стойков

Резюме:


 

Summary:

 

През този месец излезе нова книга за невербалната комуникация – „Невербалната комуникация: медии и медиатори”. Авторката на книгата – д-р Андреана Ефтимова – повече от десет години се занимава с проблемите на невербалната комуникация от психо- и социолингвистична перспектива. Това е поредната й книга, която всъщност представлява разширено и преработено издание на излязлата през 2008 г. книга „Ефективната невербална комуникация”. Към нея проявиха интерес не само студенти и специалисти в областта на комуникациите, но и хора с различни професии и образование. Това доведе до бързо изчерпване на тиража й.
Затова новото издание на книгата – „Невербалната комуникация: медии и медиатори” – е замислено не само като научно-популярно изложение по проблемите на невербалната комуникация, но и като приложно четиво за ежедневието – запазени са съветите от практиката и са добавени тестове и любопитни факти. Стилът на книгата е олекотен и по-приятелски към масовия читател, който не е специализиран в тази област. Към разработките върху участието на невербалните средства в политическите дебати, телевизионните предавания, театралните постановки, неформалното общуване с вицове, междукултурната среда, общуването лекар-пациент и възрастен-дете са добавени няколко нови части, които засягат важни и интересни социални практики – за невербалната комуникация в интервюто за работа, в литературата и за невербалния идиолект, който е в основата на сполучливите пародии на известни личности в публичното пространство (Юлиан Вучков, Бойко Борисов, Володя Стоянов и други).
Добавени са и текстове в частта за междукултурното общуване, които показват симптоматични жестове в различните култури, които създават опасност общуващите да бъдат зле разбрани, както и специфични значения на български жестове и мимики и тест, с който можете да проверите дали вашите приятели чужденци са подготвени да се справят в българската среда.
Всички социални сфери на общуването, засегнати в книгата, показват, че не само медиите са посредници за достигането на посланията до крайната им цел. Медиатори са всички, които участват в общуването и полагат усилия да предадат информацията на други. Медиатори нерядко са и невербалните средства, чрез които посланието се разчита по-адекватно. Ето защо всички части от книгата успешно се обобщават в заглавието й.

__________
Ефтимова, Андреана. Невербалната комуникация: медии и медиатори, София: Сиела, 2011, 232 с.

 

дата на публикуване: 19.10.2011, Сряда, 09:49
прочетена: 9760 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: