Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Образование

Принтирай E-mail

Българската академична асоциация по комуникации с нов председател

Брой 16 / Април 2013 г.
Медии и обществени комуникации

Резюме:

Summary:

 

На 15 април се проведе Общо събрание на Българската академична асоциация по комуникации /БААК/, обединяваща усилията на преподаватели и изследователи в сферата на журналистиката, връзките с обществеността, рекламата, маркетинга, интегрираните маркетингови комуникации, социология на медиите, медиазнание и другите  сходни дейности, ангажирани в модерния универсум на комуникацията и медиите.  Бе изслушан и приет отчетът на досегашния председател на Управителния съвет  д-р Стефан Серезлиев.
 
Проф.д.ф.н. Милко Петров
По предложение на почетния председател на БААК проф. д-р Любомир Стойков   бе дадена висока оценка на дейността на Управителния съвет и на неговия председател бе изказана специална благодарност. След проведените  разисквания бе проведен избор за попълване състава на Управителния съвет. За  председател с двегодишен мандат бе избран професор Милко Петров, доктор на филологическите науки, член на Академическия съвет на Софийския университет и на Директорския борд на Европрес форум – Брюксел. Той предложи в името на добрата академическа традиция отпреди 9 септември 1944 г.  да бъде кооптиран предишния председател д-р Стефан Серезлиев като заместник-председател, което бе прието от събранието. За секретар на асоциацията бе избрана д-р Светлана Станкова.
 Членовете на Асоциацията от София, Велико Търново, Варна, Благоевград направиха редица предложения, чиято цел е да се опитимизира правилника и устава на Асоциацията с цел да се засили нейната оперативност, регионален обхват и   комуникацията с представителите на неправителствения сектор и  бизнеса.
Председателят на Редакционния съвет на електронното списание „Медиите на 21 век” проф. Милко Петров предложи и събранието прие организационната дейност и получените научни резултати да бъдат отразявани адекватно и „про боно”  в електронното списание „Медиите  на 21 век” чрез специална подрубрика в раздела „Събития”.  Главните редактори на електронните списания „Медии и обществени комуникации” и „Реторика и комуникация”    проф. Любомир Стойков и  доц. Иванка Мавродиева, членове на Асоциацията, също изразиха готовност техните издания да бъдат медийни партньори на БААК.

 

дата на публикуване: 23.04.2013, Вторник, 11:09
прочетена: 6159 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: