Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Образование

Принтирай E-mail

Ефективен мениджмънт за независими медии

Брой 35 / Април 2018 г.
Медии и обществени комуникации

Д-р Екатерина Титова

Резюме:

Summary:

 Над 30 изследователи участваха в конференцията, посветена на на проф. дсн Петранка Филева

 

Националната научна конференция „Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия” се проведе във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 11 май 2018 г. Събитието е организирано в чест на 70-годишнината на проф. дсн Петранка Филева, дългогодишен преподавател в катедра „История и теория на журналистиката“.
 
 
 
Родоначалник в изследванията и преподаването по медиен мениджмънт и медийна икономика в България, проф. дсн Петранка Филева е автор на множество научни публикации в областта, сред които книгите „Икономика на средствата за масова комуникация“, „Глобализация и медии“, „Икономика за журналисти. Теория и практика в икономическата журналистика“, „Медиен мениджмънт“, „Медиен маркетинг“, „Медийна икономика“ и редица други. Освен член на катедра „История и теория на журналистиката“ на ФЖМК, СУ, тя е и неин ръководител в периода 2004-2012 г. Проф. дсн Петранка Филева преподава дисциплините „Медиен мениджмънт“, „Основи на икономическата теория“ и „Икономика на книгата“. Автор е на редица значими книги и статии като за своята работа проф. Филева споделя, че за нея „най-голямото признание е когато от аудиторията ми излизат въодушевени студенти, с признание и благодарност. Този момент е най-ценен! Разбира се има и други, като например когато колегията те уважава, както е и тази конференция, за което много им благодаря. Други случаи са наградите, но отново искам да подчертая, че признанието от страна на студентите най-много ме вълнува.” Нейната дейност се разпростира и в сферата на неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за развитие, образованието за правата на човека. Сътрудничи на Дружеството за Обединените нации в България (ДООН) в ролята си последователно на секретар, главен секретар, зам. председател и член на Управителния съвет.
 
 
На емоционалното откриване патронът на конференцията проф. дсн Петранка Филева получи поздравления от доц. д-р Мария Попова, ръководител на катедра „История и теория на журналистиката“, доц. д-р Бисер Златанов, организатор на конференцията, доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и от Ивайло Стоименов, Национален координатор на Програмата „Български младежки делегат” към „Дружество за ООН“. Проф. Филева коментира основната тема, а именно ефективния мениджмънт в медиите в България и неговото управление, като заяви, че когато е добре реализиран и ги предпазва от рекламодателите и другите заинтересовани, които искат да влияят върху медийното съдържание, може да се превърне в инструмент за защита на една добра, качествена и независима журналистика, която трябва да бъде еталон за всичките в бранша.
 
 
 
 
 
 
 

       
На националната научна конференция „Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия” взеха участие повече от 30 медийни изследователи и преподаватели от различни университети в България, сред които проф. д-р Лилия Райчева, проф. д.с.н. Снежана Попова, проф. д-р Маргарита Пешева, проф. д-р Иво Драганов, доц. д-р Стела Константинова, доц. д.н. Петя Александрова, проф. д-р Здравка Константинова, доц. д-р Мария Попова, доц. д-р Луливера
 
 
 
 
 
Кръстева, доц. д-р Мария Дееничина и много други преподаватели и докторанти. Сред разнообразните тематични направления, в които представяха своите изследвания участниците са: Глобализация и медии – възможности и заплахи в дигиталния свят; Медии и пари; Медиен мениджмънт и частно предприемачество в България; Образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване; История на медиите и журналистиката; Публични комуникации и медиите днес; Формиране на нови потребителски нагласи и поведение; Международни отношения, световна икономика и медии; Социални
 
 
 
 
медии, бизнес, политика. Проследени, изследвани и анализирани бяха различни случаи от теорията и практиката за възможностите на ефективния мениджмънт с цел осигуряване на съществуване на независими медии. Изводите, които бяха констатирани в заключение са фокусирани към прилагането на професионални стандарти и ефективно управление като основна насока, към която трябва журналистиката да се стреми.
Фото: Екатерина Титова

 

дата на публикуване: 24.05.2018, Четвъртък, 07:55
прочетена: 6592 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: