Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Отзиви

Принтирай E-mail

Общности в наука или научни мрежи

Брой 1 / Декември 2008 г.
Медии и обществени комуникации

Гл. ас. д-р Катя Михайлова

Резюме:

Summary:

д-р Катя Михайлова
Катедра “Медии и обществени комуникации”
УНСС

Победа на егоизма е видимото модерно решение на класическата дилема на Хобс. Макар и в абсолютен плен на индивидуализма си, съвременният, едноизмерен (Х.Маркузе), виртуален (М.Попова) човек, homo ludens (Йохан Хьойзинха), продължава да има потребност от другите. Дали, за да постигне целта си чрез тях, или за да покаже успеха си на тях, или за да се скрие зад тях, Индивидуалистът трябва да е във връзка с тях. Затова той разшири до неузнаваемост комуникационните си възможности и като технология и като умения. Изгради социални мрежи - като че ли първо виртуални, а след това реални и се почувства там добре. Създадената комуникационна инфраструктура послужи и за общуване между хората, които все още изграждат общности и смятат, че личния успех е възможен след участие и принос в общността.

Неизбежната необходимост от другите е предпоставка както за фокуса на научния интерес в полето на социалната комуникация, така и за формирането на научни общности. Една от програмите на Европейски съюз за научни изследвания – COST, цели именно създаване на общности от учени, обединени от изследователският си интерес към даден проблем (www.cost.esf.org).

Изследването на формите на човешката комуникация, включително и комуникацията човек – машина (компютър) е основата, която събира компетентността и опита на учени от 29 държави в COST Акция 2102 “Крос модален анализ на вербална и невербална комуникация”. Акцията е председателствана от проф. Анна Еспозито, Seconda Universita di Napoli. България номинира двама делегати в управителния съвет на акцията – д-р Катя Михайлова, като представител на Университета за национално и световно стопанство и Морис Грийнберг – Нов Български Университет (http://www.cost.esf.org/index.php?id=110&action_number=2102).

Втората международна конференция в рамките на Акция 2102 бе на тема: “Крос модален анализ на речта, жестовете, мимиките и погледа”. Форумът даде възможност на 62 учени да представят изследванията си в областта на вербална и невербална информация в междуличностната комуникация, анализ на жестовете и мимиките, социално-културни различия и личностни особености в комуникацията, мултимодални алгоритми за автоматично разпознаване на говорещия, на емоциите, мимиките и жестовете и др. (http://www.ufe.cz/events/cost2102.php)

Форумът бе организиран от Чешка академия на науките, Карлов Университет – Прага, Университета “Йохан Волфганг” – Франкфурт. Домакин бе Карлов Университет. Събитието се проведе на 15-18.10.2008 г., тъкмо когато стара Прага се обвива в златна есен, а от Карловия мост, по Волтава звучи “Пролет” на Вивалди. 

Особен интерес провокира специалната сесия за разпознаване на емоциите като фактор за успешната комуникация. Откроиха се презентациите на проф. Леополдина Фортунати за емоционалното преживяване на използването на нови комуникационни технологии от потребителите, на проф. Джейн Винсент за емоционалното разпознаване на мобилния телефон, заключителната презентация на проф. Анна Еспозито за връзката между емоциите и комуникационния контекст и др. Българското участие бе отразено чрез презентациите на Катя Михайлова и Морис Грийнберг.

Една приятелка ми каза, че човек страда, когато напуска Прага, независимо в коя посока излита. В този случай направлението бе северозапад, а дестинацията Брюксел. Там, освен Европейския парламент и Европейската комисия, освен дантелената катедрала “Свети Мишел” и Кметския площад, се намира и офиса на Програма COST. В една от заседателните му зали, на 24 етаж, с чудесна панорама на града, се проведе първата среща на Управителния съвет на COST Акция ISO801 “Кибер насилието – превенция на вредите и насърчаване на позитивите от новите технологии”. Датата на срещата бе 22.10.2008 г. Това е и рожденият ден на акцията, която ще продължи в следващите 4 години
(http://www.cost.esf.org/index.php?id=233&action_number=IS0801).

Инициатор на проекта и председател на акцията е проф. Питър Смит, Голдсмитс Колидж – Лондон. Формираната научна общност включва изследователи от 20 държави в следните дисциплини: психология, социология, право, педагогика. България номинира двама делагати в управителния съвет на акцията – д-р Катя Михайлова, като представител на Университета за национално и световно стопанство и доц. д-р Добринка Чанкова – Институт за решаване на конфликти. Акцията е отворена за включване на нови национални номинации.

Управителният съвет избра своите ръководни органи и прие предварителен график на научните прояви и срещи в рамките на Акцията. Университетът за национално и световно стопанство ще бъде домакин на едно от летните събития, според одобрения проекто-график.

Иначе, Брюксел беше студен. Витрините – отрупани с топли дрехи. Експозицията в Съдебната палата – “Corpus Delicti”, (www.corpus-delicti.be/en/introduction) показваше и престъплението, и наказанието, внушаваше отвръщение към насилието – кибер или реално. И някак странно заключи опита, придобит по време на това пътуване: общуването между хората е неизбежно и трябва да се изследва. Индивидуализмът е възможен, но само до там, до където не се превръща в насилие над другите. Необходимите други не са безличното “тях”, а интимното “те” – колегите, с които човекът работи, роднините и приятелите, с които живее, любимите до които стои.
 

дата на публикуване: 07.04.2009, Вторник, 11:45
прочетена: 8395 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 1 коментара
дата на публикуване: 30.11.-1, 00:00
Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he asnewr. Име:Jacki Email: r.macedocatuta@yahoo.com.br

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: