Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Редколегия

 
 
The journal is indexed by:
 
 
          
 
  
          http://www.sindexs.org/                      

   

 
 
 
 
        Професор Любомир Стойков със златен Плакет на СБЖ
 
ISSN 1313-9908
 
Научното електронно списание "Медии и обществени комуникации" се издава от изтъкнати български и чуждестранни учени, преподаватели и изследователи по медии, журналистика, комуникации и информационни науки по идея и концепция на проф. д.н. Любомир Стойков и инициатива на катедра „Медии и обществени комуникации” при УНСС. Изданието е индексирано в CiteFactor - Academic Journal Indexing, в  ASI (Advanced Science Index), ROAD - Directory of Open Access scholarly Resources, Genamics JournalSeek, Scientific Indexing Services, General Impact Factor,  EuroPub и Google Scholar. Член е на Publication Integrity & Ethics (PIE). Списанието е носител на наградата Златен плакет на СБЖ в категория "Електронен сайт" 2010 - 2011.

Редколегия:
Проф. д.н. Любомир Стойков (главен редактор)
Доц. д-р Стела Ангова  (зам. главен редактор)
Доц. д-р Светла Цанкова (отговорен редактор)
Доц. д-р Милена Цветкова (стилов редактор)
Гл.ас. д-р Мария Николова (стилов редактор) 
Гл. ас. Иван Вълчанов (технически редактор)
 
Проф. д-р Здравко Райков
Доц. д-р Георги Калагларски


Позициите и възгледите на авторите изразяват тяхното персонално мнение и не ангажират списание „Медии и обществени комуникации”. В духа на научния и творчески плурализъм редакцията е готова да публикува и алтернативни тези и становища. В спора се ражда истината!
 
Научните публикации се рецензират от хабилитирани лица – по преценка на ръководството на списанието. Текстовете подлежат на стилова редакция. Такса за онлайн администрация и технически услуги – 80 лв.
 
Съставът на научната редколегия на списанието е приет и одобрен на заседание на катедра „Медии и обществени комуникации” с протокол № 1 от 25 септември 2008 г.  и допълнен, и актуализиран с протокол № 3 от 21 ноември 2013 г., и с протокол №2 от 31 октомври 2019 г. Регистрация на име, хостинг и домейн – „Алма комуникация” ООД.
 
Member of Publication Integrity & Ethics
 
 

 Принтирай E-mail