Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 43/ Януари 2020 г.
26 Май 2020 г., Вторник

Автори

Николай Георгиев
Николай Георгиев
СУ "Св.Климент Охридски"
Николай Георгиев е магистър по Бизнес комуникации в УНСС. През февруари 2010 г. е зачислен като докторант по пресжурналистика в Софийския университет ...
Николай Михайлов
Николай Михайлов
СУ
Професор Николай Михайлов е роден в София през 1963 г. През 1988 г. завършва „Философия” с втора специалност „История” в Софийския ...
Оля Иванова-Мокуние
Оля Иванова-Мокуние
СУ
Оля Иванова-Мокуние е  завършила  магистратури по електронни медии  и  публична комуникация в СУ „Свети Климент Охридски”. ...
Пано Лулански
Пано Лулански
УНСС
Проф. д.ик.н Пано Лулански е преподавател в УНСС (катедра „Публична администрация и регионално развитие”). Научните му интереси ...
Петко Тодоров
Петко Тодоров
УНСС
Преподавател в УНСС в специалността “Медии и журналистика”. Ръководител е на катедра “Медии и обществени комуникации”. Има дългогодишна ...
Петранка Филева
Петранка Филева
СУ
 Петранка Филева е професор по журналистика (икономическа журналистика и медийна икономика) във Факултета по журналистика и масова комуникация. ...
Петър Кърджилов
Петър Кърджилов
СУ
Петър Кърджилов е доктор по Кризисна комуникация и изследовател към катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във ...
Петя Гергова
Петя Гергова
СУ
Петя Гергова е родена в София. Завършила е Английската езикова гимназия и Факултета по журналистика и масова комуникация. През 1994-95 г. е на ...
Петя Колева
Петя Колева
  Петя Колева е задочен докторант катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС с научен ръководител доц. д-р Биляна Томова. Тема ...
Пламен Атанасов
Пламен Атанасов
СУ
  Д-р Пламен Атанасов е завършил специалностите„Биотехника” във Факултета по автоматика и „Журналистика” в Свободния факултет ...
 

« |    7   8   9   10   11   12    13   14   15   16      | »