Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 43/ Януари 2020 г.
26 Май 2020 г., Вторник

Автори

Полина Стоянова
Полина Стоянова
Полина Стоянова е докторант в катедра „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент ...
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието
НБУ
Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, изследва и преподава история, теория и анализи на средствата за масова комуникация в ...
Проф. Толя Стоицова, д.н.
Проф. Толя Стоицова, д.н.
НБУ
Толя Стоицова е професор по социална и медийна психология в НБУ, Департамент „Масови комуникации”. Тя е доктор на психологичните науки. ...
Ростислав Давидов
Ростислав Давидов
СУ
Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител ...
Румяна Стефанова
Румяна Стефанова
НБУ
  Румяна Божидарова Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент “Кино, реклама и шоубизнес” ...
Саня Спасова
Саня Спасова
УНСС
Саня Спасова е родена на 12.02.1990 г. Завършила е бакалавърска степен по специалността „Медии и журналистика“ в УНСС. В момента следва ...
Светла Цанкова
Светла Цанкова
УНСС
Доц. д-р Светла Цанкова е завършила висшето си образование във Факултета по журналистика на Московския държавен университет “М.В.Ломоносов” ...
Светлана Станкова
Светлана Станкова
СУ
СВЕТЛАНА СТАНКОВА е хоноруван преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент ...
Светлозар Кирилов
Светлозар Кирилов
СУ
Светлозар Кирилов преподава социология във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ...
Силвия Мадина
Силвия Мадина
УНСС
Силвия Мадина е родена на 28.12.1985 г. Бакалавър е по „Журналистика и масмедии” и магистър по „Медии и журналистика” със специализация ...
 

« |    8   9   10   11   12   13    14   15   16      | »