Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 43/ Януари 2020 г.
26 Май 2020 г., Вторник

Автори

Силвия Петрова
Силвия Петрова
СУ
Силвия Петрова е доктор по обществени комуникационни и информационни науки. Завършила е бакалавърска степен по Културология и магистърска ...
Силвия Тодорова
Силвия Тодорова
Силвия Тодорова е родена на 14.11.1985 г. Дипломиран бакалавър е по специалността Връзки с обществеността във Факултета по журналистика и масова ...
Симеон Василев
Симеон Василев
СУ
Симеон Василев е доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, ...
Славой Жижек
Славой Жижек
Славой Жижек (род. 1949) е словенски философ и културен критик, работещ в традициите на хегелианството, марксизма и лаканския психоанализ. ...
Соня Алексиева
Соня Алексиева
НБУ
  Соня Алексиева е доцент в Нов български университет, департамент „Икономика и бизнес администрация”, магистър по журналистика ...
Станимира Янакиева
Станимира Янакиева
СУ
Станимира Янакиева e редовен докторант по „Графичен дизайн” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към катедра „Пресжурналистика ...
Стела Ангова
Стела Ангова
УНСС
Доц д-р Стела Ангова е завършила журналистика в Софийския университет. Защитила е докторат в областта на рекламната комуникация. Доцент и ...
Стефан Марков
Стефан Марков
СУ
Стефан Марков е доктор по връзки с обществеността от ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” (2013). Магистър по културология (1996), магистър по връзки ...
Стефан Серезлиев
Стефан Серезлиев
НБУ
 Стефан Серезлиев работи професионално в сферата на рекламата, визуалните комуникации и дизайна повече от 20 години. Завършил е Националната ...
Стоян Ставру
Стоян Ставру
СУ
Стоян Ставру e доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по „Социална и юридическа психология“. ...
 

« |    9   10   11   12   13   14    15   16      | »