Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Бисер Златанов
Бисер Златанов
СУ
Доктор по журналистика със защита на докторантура на тема “Сливания и придобивания в медийната индустрия (Анализ на ефекта в седемте ...
Бисерка Милушева
Бисерка Милушева
СУ
  Бисерка Милушева е докторант в катедра ”Радио и телевизия” към ФЖМК на СУ. Научните й търсения са в областта на електронните медии. ...
Боян Иванович
Боян Иванович
СУ
Боян Зоран Иванович е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент ...
Брена Далдорф
Брена Далдорф
Брена Далдорф е журналист на свободна практика в Лондон (след като израства в Канзас и прекарва много години в Париж). Тя често сътрудничи ...
Валентина Стоева
Валентина Стоева
СУ
Валентина Стоевае докторант по „Теория на четенето“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител доц. ...
Валерия Велева
Валерия Велева
  Валерия Велева е един от най-оригиналните български публицисти и високо професионални редактори. Завършила е българска филология и ...
Валерия Пачева
Валерия Пачева
УНСС
ВАЛЕРИЯ ПАЧЕВА е магистър по журналистика, по-късно докторант в катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета ...
Ванеса Лу
Ванеса Лу
НХА
Ванеса Лу е докторант в НХА, изследващ темата за женското присъствие във фотографията през втората половина на XX век. Изследователските ...
Ваня Стоянова
Ваня Стоянова
СУ “Св. Климент Охридски”
Ваня Стоянова е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ “Св. Климент Охридски” в катедра “Печат ...
Василена Габровска
Василена Габровска
НХА
Д-р Василена Любомирова Габровска придобива образователна и научна степен „доктор“ през януари 2019 г. след успешна защита на дисертационен ...
 

« |    1   2   3    4   5   6   7   8   ...  19   | »