Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 44/ Юни 2020 г.
14 Юли 2020 г., Вторник

Автори

Мария Коцева
Мария Коцева
Maрия Коцева е родена през 1975 г. в Прага. Завършва “Връзки с обществеността” във ФЖМК на СУ “Климент Охридски” през 2000 г. През 2004 ...
Мария Николова
УНСС, СУ
    Д-р Мария  Николова е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета по жураналистика и масова комуникация на Софийския ...
Мария Попова
Мария Попова
СУ
Доц. д-р Мария Попова е преподавател по теория и практика на журналистика в катедра “История и теория на журналистиката” на Факултета ...
Мария Черешева
Мария Черешева
Мария Черешева е журналист, зам.-председател на Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България). Кореспондент е на Балканската ...
Мартин Йотинг
Мартин Йотинг
Д-р Мартин Йотинг е ръководител на изслeдователския отдел към trnd AG, първата немска мрежа за Word-of-Mouth-маркетинг (устен маркетинг). В немскоезичното ...
Мартин Осиковски
Мартин Осиковски
УНСС
Мартин Осиковски е роден на 28 декември 1978 г. в гр. София. Завършва философия в СУ "Св. Климент Охридски" през 2002 г. През 2003 г. защитава магистърска ...
Мая Коларова
Мая Коларова
УНСС
Мая Коларова е родена на 10.06.1989г. в София. Бакалавър по специалността „Медии и журналистика” към катедра „Медии и обществени комуникации” ...
Мая Няголова
Мая Няголова
Специалист по обществени комуникации с над 10-годишен опит в изпълнение на проекти в сферата на сътрудничеството за развитие в Централна ...
Мила Манолова
Мила Манолова
УНСС
Мила Манолова е завършила бакалавърска степен по „Медии и журналистика“ в УНСС. През 2016 година се дипломира като магистър по „Връзки ...
Милена Кунова
Милена Кунова
УНСС
Милена Цанкова Кунова е докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Медии и обществени комуникации“ при УНСС по научна специалност ...
 

« |    5   6   7   8   9   10    11   12   13   14   15   ...  16   | »