Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 43/ Ноември 2019 г.
09 Декември 2019 г., Понеделник

Автори

Мария Попова
Мария Попова
СУ
Доц. д-р Мария Попова е преподавател по теория и практика на журналистика в катедра “История и теория на журналистиката” на Факултета ...
Мартин Йотинг
Мартин Йотинг
Д-р Мартин Йотинг е ръководител на изслeдователския отдел към trnd AG, първата немска мрежа за Word-of-Mouth-маркетинг (устен маркетинг). В немскоезичното ...
Мартин Осиковски
Мартин Осиковски
УНСС
Мартин Осиковски е роден на 28 декември 1978 г. в гр. София. Завършва философия в СУ "Св. Климент Охридски" през 2002 г. През 2003 г. защитава магистърска ...
Мая Коларова
Мая Коларова
УНСС
Мая Коларова е родена на 10.06.1989г. в София. Бакалавър по специалността „Медии и журналистика” към катедра „Медии и обществени комуникации” ...
Мая Няголова
Мая Няголова
Специалист по обществени комуникации с над 10-годишен опит в изпълнение на проекти в сферата на сътрудничеството за развитие в Централна ...
Мила Манолова
Мила Манолова
УНСС
Мила Манолова е завършила бакалавърска степен по „Медии и журналистика“ в УНСС. През 2016 година се дипломира като магистър по „Връзки ...
Милена Кунова
Милена Кунова
УНСС
Милена Цанкова Кунова е докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Медии и обществени комуникации“ при УНСС по научна специалност ...
Милена Цветкова
Милена Цветкова
СУ
Родена е на 24.12.1970 г. в гр. Павликени. Завършила е специалност „Библиотекознание, библиография и научна информация” във ВТУ „Св.Св. ...
Милко Петров
Милко Петров
проф. дфн
МИЛКО ПЕТРОВ е професор по чуждестранна журналистика и изграждане на имидж във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския ...
Миляна Велева
Миляна Велева
СУ
Миляна Каменова Велева е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент ...
 

« |    5   6   7   8   9   10    11   12   13   14   15   ...  16   | »