Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 46/ Януари 2021 г.
06 Март 2021 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Иван Вълчанов

 Иван Вълчанов има бакалавърска степен в специалност „Медии и журналистика” и магистърска степен в специалност „Бизнес журналистика” в катедра „Медии и обществени комуникации”, УНСС. Темата на дипломната му работа е „Онлайн журналистика: нови професионални компетенции”, а на магистърската теза – „Икономически теми в онлайн медиите: Журналистически компетенции и качество на отразяване” с научен ръководител гл.ас. д-р Стела Константинова. Действащ журналист и редактор в онлайн медия. Научните му интереси са свързани с журналистиката в онлайн среда, технологизацията на професията и професионалните журналистически компетенции и умения, икономическата журналистика. Автор е на следните научни публикации: „Как умря АЕЦ „Белене”: отразяване на обществено значими теми в онлайн медии” (2012), „Трансформация на журналистическата професия. Мултимедиите и необходимите „мултиумения” за създаването им” (2012),Професионални компетенции и умения в онлайн журналистиката” (2012), „Фолс фактите в социалните мрежи: Ефект и разпространение на фалшивите истини в медиите и обществото” (2013), „Медийна виктимизация на жертвите: Медиите между бизнеса и обществената отговорност при показване на насилие и смърт” (2013).

Контакт: ivalch89@gmail.com
Принтирай E-mail