Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

ТУ Билиан Маринов

Билиан Маринов е магистър по психология и доктор по Икономика и управление. Главен асистент е в катедра „Правни и хуманитарни науки”, Стопански факултет, Технически университет – София, където води занятия по организационно поведение, професионална етика, фирмена култура, кроскултурни комуникации и др. Преподава бизнес етика в бакалавърски програми по Икономика, Бизнес администрация и Маркетинг към НБУ–София. Участва в обучения на държавни служители по европейски проекти. Провежда изследвания и консултира по проблеми на организационната култура и етика. Автор е на научни публикации по организационна психология и мениджмънт.

Контакт:
e-mail: bilinic@yahoo.com
 

Принтирай E-mail