Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Соня Алексиева

НБУ Соня Алексиева

 

Соня Алексиева е доцент в Нов български университет, департамент „Икономика и бизнес администрация”, магистър по журналистика и доктор на социологическите науки. В Нов български университет преподава „Пъблик рилейшънс”, „Връзки с обществеността на културния туризъм”, „Бизнескомуникации”, „Връзки с обществеността и туристическа реклама”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и др.; в УНСС преподава „Управление и организация на PR агенция” и „Събитиен мениджмънт”. Сфера на научните й интереси: връзки с обществеността, културен туризъм, бизнескомуникации, фирмена култура, журналистика, фотография и др.

Завършила е журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски”. С дългогодишен опит като eксперт по пъблик рилейшънс и бизнескомуникации, с тясна специализация - PR в туризма, изпълнителен директор на PR агенции и консултант на водещи чуждестранни и български компании. Сред клиентите й в областта на бизнеса през последните десет години са много български и чуждестранни компании.

Автор на стотици публикации в областта на връзките с обществеността и туризма. Професионален издател, редактор и консултант на много книги за PR, бизнескомуникации, туризъм и културно-историческо наследство и др. Водещ на различни авторски рубрики в областта на туризма, културния туризъм и бизнескомуникациите. Лектор и тренер по комуникации, връзки с обществеността, кризисни комуникации, фирмени комуникации, връзки с медиите и др. на десетки бизнес организации и компании. Подготвила е и чете първият лекционен курс в България „PR на културния туризъм” и е автор на първата монография у нас „Връзки с обществеността на културния туризъм”. Участвала е като експерт по пъблик рилейщънс и комуникации в редица чуждестранни и български комуникационни проекти, както и в много български кампании, свързани с изграждането на стратегии, бранд и визия на туризма в България. Член на междуведомствени комисии по изработване на стратегии и програми за развитие на туризма, културния туризъм и др.

Професионалната й биография включва активно участие в създаването на PR общността в България. Сред учредителите е на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) през 1996 г., негов председател два мандата (1998-2001 г.), член на УС на БДВО до 2006 г. Сред учредителите е на IPRA – България. Издател е на първата история на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникации и връзки с обществеността” на СУ „Св. Кл. Охридски” – „Първото десетилетие. Връзки с обществеността (1995-2005), както и на различни специализирани издания. Член е на работната група, изработила Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Член е на: Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET); на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA); на Съюза на българските журналисти (СБЖ); член и PR експерт е на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА); на УС на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по връзки с обществеността „Имагинес”; на Българската асоциация по маркетинг (БАМ) и др.

Автор на книгите: „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябвада се спечели” (2008), „Бизнескомуникации” (2006), „Връзки с обществеността на културния туризъм” (2004), История между сезоните - Книга за БХРА”, том втори (2004 ), История между сезоните - Книга за БХРА”, том първи (2003), „Връзки с обществеността” (2001), Човекът, който създаде Етъра” - Книга за Лазар Донков” (1994), „Изящните престъпления (1991) и др.

 

 

 

Принтирай E-mail