Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

ТУ Даниела Сотирова

ТУ Даниела Сотирова

Даниела Сотирова е професор по социология, антропология и науки за културата (бизнес етика и организационна култура). Доктор е по философия. Работи в Катедра „Правни и хуманитарни науки”, Стопански факултет, Технически университет – София. Води курсове по бизнес етика, фирмена култура, професионална етика, организационно поведение, професионална етика, етика в публичните услуги, кроскултурни комуникации и др. Преподава и в бакалавърски и магистърски програми по бизнес администрация, артмениджмънт и здравен мениджмънт на Софийски университет, НАТФИЗ и Медицински университет – София. Провежда фирмено обучение и консултира по проблеми на организационната етика. Автор е на първия университетски учебник по бизнес етика у нас и над 110 научни публикации у нас и в чужбина.

 Контакт (Contact):
e-mail: dasotirova@yahoo.com

Публикации:

Принтирай E-mail