Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

Мариан Геруля

 Мариан Геруля

Роден е през 1955 г., завършил е политология и журналистика през 1979 г. в Силезкия университет, гр. Катовице. През 1988 г. получава научната степен “кандидат на политологическите науки в областта на журналистиката” в Силезкия университет, а през 2001 г. става доктор на филологическите науки в областта на журналистиката в Ростовския държавен университет в Русия. Той е автор и редактор на 10 научни труда в областта на журналистиката, около 100 научни статии, публикувани в Полша, Русия, Словакия и Германия. Автор е на около 110 оценки за редакции на вестници, радиостанции и телевизии и други медийни организации. Научни интереси: местни и регионални СМИ, системата на СМИ в Полша, икономика на СМИ, обществените функции на СМИ, контент анализ на СМИ. 
Експерт на Министерството на културата в областта на местната преса. Експерт на министерството на науката и висшето образование за подготовката на стандартите за обучение на журналисти в Полша. Член на Комисията по медиазнание на Полската академия на науките в Краков. Водил е лекции във Факултета по журналистика на университета в Ростов на Дон и Санкт-Петербург, Русия. От 2003 г. е завеждащ Катедрата по журналистика на Силезкия университет в гр. Катовице. От 2005 г. е професор и директор на Института по журналистика и обществени комуникации във Висшата хуманитарна школа в Сосновка. Професор и преподавател по журналистика в различни полски университети.

Публикации:

Принтирай E-mail