Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Стоян Ставру

СУ Стоян Ставру
Стоян Ставру e доктор по гражданско и семейно право в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по „Социална и юридическа психология“. Притежава професионална квалификация на „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” (Топ Консулт – 2009 г.). Хоноруван преподавател по учебните дисциплини „Медицинско право“ и „Биоправо“ в магистърската програма „Интегративна биоетика" във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Хоноруван преподавател е и в Нов български университет, където води курсовете „Медицинско право“, „Правни проблеми на клиничната медицина“ и „Правни проблеми в доболничната помощ“. Учредител е на Фондация за развитие на правосъдието. Основател на професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com. От 2012 г. заедно с Център за култура и дебати „Червената къща“ е съорганизатор на цикъл от дискусии „Биоетика и биоправо“. Автор е на книгите „Човешкото тяло като предмет на вещни права“ (2008), „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението“ (2008), „Въпроси на българското вещно право“ (2008, 2010) и други.

 E-mail: stoyan.stavru@gmail.com

 

Публикации:

Принтирай E-mail