Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

УНСС, СУ Мария Николова

 

 

Д-р Мария  Николова е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета по жураналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитава дисертация на тема „Имидж и онлайн медии: образът на Балканите в сферата на културата“. Понастоящем е хоноруван преподавател в УНСС и СУ. Научните й интереси са в областта на културата, междукултурната комуникация, публичната дипломация, изграждането на имидж. Сред публикуваните ѝ  доклади са “Balkan’s Cultural Initiatives like a Possibilities for Peaceful Dialogue and Understanding“  в сборника  „Медии и култура на мира на Балканите“ на Философски факултет на Нишки университет, Сърбия, „Публична дипломация и комуникиране на балканските култури“ в сборника „Съвременни философски изследвания“ на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“  и „The Image of the Balkan Culture in European online Journalism“  в сборника „Dialogue whit the Other: Balkan Dimensions of European Identity“. 

Принтирай E-mail