Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
22 Октомври 2021 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Стефан Марков

СУ  Стефан Марков

Стефан Марков е доктор по връзки с обществеността от ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски” (2013). Магистър по културология (1996), магистър по връзки с обществеността (1999), като двете степени са придобити в горепосочения университет, а също и магистър по европеистика (2003) от университета в град Аахен (RWTH), Германия. Стефан Марков има дългогодишен журналистически опит в различни медии. Работил е и във водещи български PR агенции, както и като вътрешнокорпоративен PR в няколко компании. Има множество публикации – журналистически, научно-популярни и научни, в медии като „Капитал”, „Дневник”, NewMedia21 и други. Интересите му са концентрирани в областта на теорията на PR, мултипарадигматичните теоретични парадигми в теоретичния PR (най-вече в областта на критицизма и постмодернизма), а също и в сферата на общата теория на комуникацията. 

Контакт (Contact):

Принтирай E-mail