Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
09 Август 2022 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Ростислав Давидов

СУ  Ростислав Давидов

Ростислав Давидов е редовен докторант в катедра „Реторика” на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител проф. дфн Иванка Мавродиева. През 2010 г. завършва бакалавърска степен по „Регионално развитие и политика” като продължава образованието си в тази област. Паралелно изучава магистърска програма „Реторика”. Защитава магистърска теза на тема „Съвременни проявления на реториката в интернет”. Научните интереси на докторанта са насочени към виртуалната реторика и комуникациите в онлайн среда. Тема на дисертацията „Виртуалната реторика в неправителствени организации в България(2000-2015)”.

 
e-mail:r_davidov@phls.uni-sofia.bg
Принтирай E-mail