Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

Венцислава Миндова

 Венцислава Миндова

Венцислава Миндова е докторант в катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. През 2009 г. се дипломира със специалност „Българска филология“, а през 2011 г. защитава с отличие и грамота магистърска теза на тема„Стереотипни модели на убеждаващо влияние в българските класически произведения до XXIвек“ във Факултета по журналистика и масова комуникация, специалност „Връзки с обществеността“. Научните й интереси са насочени към изследването на българската национална идентичност в полето на художествената литература и обществените комуникации. Основни публикации, свързани с  темата, са: „Сформирането на националната идентичност в комуникационното поле на културните стереотипи и предразсъдъци. Франсис Бейкън и идолите на духа“ и „Стереотипни модели на влияние във формирането на българската национална идентичност“. Публикувани са в онлайн изданието за изследвания, анализи и критика Newmedia21.eu.

Принтирай E-mail