Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

Ненад Живановски

 Ненад Живановски

 Д-р Ненад Александър Живановски е роден през 1969 г. Завършил е журналистика в Юридическия факултет в Скопие, магистърска степен по европеистика в „БРИЕ“ (Русе) и Европейския университет „Виадрина“ във Франкфурт/O с магистърска теза „Някои аспекти на кризата в Косово – Косово между историческите митове и реален регионален проблем“. Докторската му дисертация е на тема „Проекции на отношението към България в македонския политически дискурс: наличие или отсъствие на индикации за език на омраза в македонските медии“, защитена през 2013 г. в Русенския университет „Ангел Кьнчев“ (гр. Русе, България). Като журналист е работил за македонски и чуждестранни медии („Млад боец“, „Фокус“, „А1 телевизия“, кореспондент от Македония за „Дневни телеграф“ и „Гражданин“ в Белград и за „Вести“ от Франкфурт/М). Бил е изпълнителен директор на НПО „Коалиция всички за справедливо съдене“, ръководител на Връзки с обществеността в представителството на „Каритас, Есен – Национална секция, Скопие“ и секретар–говорител на Обществените местни, радио и телевизии на РМ. Работил е като професор–инструктор в „Пекснас“ по курсоветеЖурналистика, Медии и международни отношения. Професионално образование е получил и в London College of Communication в Лондон, в Radio Deutsche Welle в Кьолн, във Frankfurter Allgemeine Zeitung във Франкфурт/М и в PR службата на Novartis в Нюрнберг. Фокус на академичните и професионалните му изследвания е критичният анализ на политическия и медийния дискурс, анализ на медиите и журналистиката от теоретичен и емпиричен аспект, конфликти, политика и медии, геополитика на Балканите в по-новата история. Автор е на научни трудове, публикувани в македонски, български и немски списания, както и на книгата Език на омразата – теоретичен преглед и добавка изследване България в македонските медии“ (2014).

Публикации:

Принтирай E-mail