Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Ева Любомирова

 

Ева Любомирова е докторант към катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС с научен ръководител проф. Любомир Стойков. Бакалавър по „Маркетинг” към катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"  и магистър по Връзки с обществеността към катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС. Има участия в научни конференции и публикации в сферата на корпоративната социална отговорност.
Професионалното й развитие е в областта на корпоративните комуникации, ПР и пъблик афеърс.
Научните й интереси са в областта на ПР, новите медии (социални медии и мрежи) и корпоративната социална отговорност.
За контакти: 
evatsv@gmail.com

 

Публикации:

Принтирай E-mail