Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

Десислава M. Иванова

 Десислава M. Иванова

Десислава M. Иванова е докторант в Катедра Реторика на Философски Факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2010г. се дипломира със специалност „Публична администрация“, като завършва с отличие и с грамота за „Високи Академични Постижения“. През 2012г. защитава, отново с отличие, магистърска теза на тема „Техники за въздействие чрез невербална комуникация“ и получава магистърска степен по „Реторика“. Научните интереси на докторанта са в областта на невербалната комуникация, когнитивната и социална психология, социалните мрежи, бизнес комуникацията и технологията на преговори. Притежава ценен и разнообразен опит в частния, правителствения и неправителствен сектор, както в България, така и в САЩ.

 
Desislava M. Ivanova is a PhD student in the Department of Rhetoric in Sofia University. She has graduated with honors in 2010 and received a bachelor degree in Public Administration. In 2012, she has defended a Master Thesis "Techniques for influence through non-verbal communication" and received a master degree in Rhetoric. Her scientific interests are in the field of non-verbal communication, cognitive and social psychology, social media, business communication and negotiation. She has valuable and diverse experience in the private, public and NGO sector in both - Bulgaria and the United States.
 
За контакт: d_ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

Публикации:

Принтирай E-mail