Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Пламен Атанасов

СУ  Пламен Атанасов

 

Д-р Пламен Атанасов е завършил специалностите„Биотехника” във Факултета по автоматика и „Журналистика” в Свободния факултет на Техническия университет – София. Доктор е по научната специалност „Обществени комуникации и информационни науки (Кризисен пъблик рилейшънс)“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със защитен дисертационен труд през 2017 г. Проявява научен интерес в областите на кризисната комуникация и управлението на масовите възприятия и по проблемите на сигурността и комуникацията в интернет. Автор е на научни статии, на монографията „Репутационните кризи онлайн“ (2018) и е съавтор в колективната монография „Управление на репутационни кризи“ (2017). Член е на Съюза на учените в България.

Контакт: atanasovp@abv.bg

Принтирай E-mail