Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Светлана Станкова

СУ  Светлана Станкова

СВЕТЛАНА СТАНКОВА е хоноруван преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Завършила е спе­циалностите Българска филология и Английски език в СУ. За­­щи­­тила е докторска дисертация към катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”, ФЖМК - СУ, където преподава дисциплините „Медиен дневен ред”, „Медиите в политиката”, „Образът на врага в медиите” и „Политически имидж”. Специализирала е във Факултета по социални науки, Университет “Томаш Г. Масарик”, Чехия. Автор е на книгите „Пресата – политически посредник” (2010) и „Радиофеноменът” (2014), както и на десетки публикации в сферата на  политическата комуникация и медиите.

За контакт: svetla_stankova@mail.bg

Принтирай E-mail