Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Ели Александрова

СУ  Ели Александрова

Ели Александрова е докторант в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки“ по специалността „Интернет култура във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по Реторика и бакалавър по Връзки с обществеността от СУ „Св. Климент Охридски“. Участва в проекта „Лаборатория за медиен мониторинг“ на фондация „Медийна демокрация“. Има публикации в различни издания по проблемите на общественото мнение, политиката и маркетинга в социалните мрежи. Темата на дисертацията й е „Женски джендър роли в българското интернет пространство: маркетингови и културни модели“.


За контакт: alexandrova.eli@gmail.com   
 

Публикации:

Принтирай E-mail