Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Любен Гешев

СУ  Любен Гешев

Любен Гешев е докторант в катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация на „Св. Климент Охридски“. Завършва в същата катедра бакалавърската си степен „Връзки с обществеността” и магистратура „Публична комуникация”. Дисертационната тема на докторанта „Мрежово възприемане на потребителското общество. Ролята на убеждаващата комуникация при формиране на динамични квазиценностни връзки” изследва процесите на създаване на фиктивни нагласи в рамките на консумативното общество. Работният опит на докторанта като консултант в агенцията за маркетингова комуникация също е помощен инструмент при дефинирането и оценяването на косвените комуникационни методи, използвани при формиране на потребителските нужди и желания. 

 

Публикации:

Принтирай E-mail