Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Владимир Филипов

УНСС Владимир Филипов

Редовен докторант в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Бизнес факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Получава бакалавърска степен по специалност „Икономика на масмедиите“ в същия университет, катедра „Медии и обществени комуникации“. Завършва магистърска програма по „Мениджмънт на музикалните изкуства“в Нов български университет. Специализирал е в University of Liverpool, Великобритания и в Академията към Световната организация по интелектуална собственост (WIPOAcademy)в Женева, Швейцария. Изнася лекции в бакалавърски и магистърски програми на УНСС по учебни дисциплини „Музикален бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост“. В над десетгодишната си професионална кариера в сектора на музикалната индустрия заема мениджърски позиции в български и международни компании.

 
Принтирай E-mail