Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Николай Михайлов

СУ  Николай Михайлов
Професор Николай Михайлов е роден в София през 1963 г. През 1988 г. завършва „Философия” с втора специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по философия (етика) с теза от областта на философията на морала. Има научни интереси в полето на социологията, публичната сфера, фундаменталната и професионална етика, емпиричните социални изследвания, публичните политики и масовата комуникация. От 1992 до 2016 г. работи последователно в Института за философски изследвания и Института за изследване на обществата и знанието на БАН, като съчетава изследователските си проекти с активна дейност като гост-преподавател в различни висши училища в страната. От 2016 г. е преподавател по социология на публичната комуникация и PRетика във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Води лекционни курсове в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград, гост-лектор е в Европейския политехнически университет в Перник. Автор на книгите „Власт и морал“ (2002), „Корупцията от морална гледна точка (2008), „Етическия проблем за общото благо“ (2010), „Комуникацията – социален и морален контекст“ (2016), „Етика и комуникации“ (2018)  и редица статии и студии в български и международни научни списания. Член на редколегията на сп. „Философски алтернативи“.
 
 
За контакт: mihailov_n@abv.bg

Публикации:

Принтирай E-mail