Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Теодора Абрашева

СУ  Теодора Абрашева

Теодора Стефанова Абрашева e редовен докторант в Софийския университет към катедра „Реторика“ по научно направление 2.3. Философия (Реторика в публичната комуникация). Работи върху дисертация на тема „Реторични техники в съвременното българско игрално кино (1990 – 2017)“. Автор е на три статии в областта на реториката и киното: „Темите в българското игрално кино 2000 – 2013“, „Реторически особености на трейлъра в игралното кино“, „Жанрове в киното през призмата на реториката“. Участва с доклади на научни конференции, докторантски четения и в изследователски проекти.

 
За контакти:
 

Публикации:

Принтирай E-mail