Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Май 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Деница Горчилова

УНСС Деница Горчилова

 

Месторабота – катедра „Публична администрация и регионално развитие”, УНСС

Висше образование – висшист-икономист по „Икономика и управление на социално-културните дейности” (УНСС – 1996 год.)

Доктор по икономика по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Икономика на нестопанските организации)” (2007 год.)

Професионални интереси – икономика и управление на нестопанските организации, медиамениджмънт, основи на комуникациите

Четени лекции

УНСС – „Икономика и управление на нестопанските организации”, „Медиамениджмънт”, „Организация и управление на СКД”, „Основи на комуникациите”, „Фирмена култура и комуникации”, „Управленски тренинг” в бакалавърски програми

СУ – „Администрация на нестопанските организации” в магистърски програми по публична администрация

НБУ – „Маркетинг на нестопанските организации” в екип

Водени курсове за преквалификация на безработни („Въведение в управлението”) и участие в програми за обучение на държавни служители („Юридически лица с нестопанска цел”)

Близо 20 публикации и участие в 5 научни разработки – основно в областта на нестопанския сектор.

 

 

Принтирай E-mail